Technické informace

Rádce při objednání pneumatik:

Pro každé motorové vozidlo platí rozměr pneu dle velkého technického průkazu, a to buď hlavní rozměr pneumatik, nebo rozměr uvedený v alternativách pneu. Důležitá je i kontrola aktuálního rozměru pneu na vozidle, tím předejdete možnosti chyby, kdy objednáte hlavní rozměr pneumatik a na autě máte obutý alternativní rozměr pneu.

Dle zákonných podmínek se nedoporučuje používat na voze jiných rozměrů pneumatik, než které jsou hlavní a alternativní. Veškeré dotazy týkající se správného výběru rozměru pneumatik na Váš vůz můžete směrovat na telefonickou linku 378608886 nebo na náš email info@ceskepneu.cz, kde Vám poradí tým zkušených a proškolených pracovníků.

 

Rádce při objednání plechových disků:

Při výběru plechových disků doporučujeme zákazníkům použít náš konfigurátor plechových disků, který po zadání údajů o Vašem voze zobrazí homologované plechové disky přesně pro Váš vůz, a to od renomovaných evropských výrobců plechových disků KFZ a Magnetto Wheels, kteří jsou držiteli těch nejpřísnějších certifikátů a osvědčení kvality EU.

 

Pokud konfigurátor plechových disků nenabízí Vámi udané parametry vozu, zkuste prosím použít možnost výběru plechových disků dle šířky, rozteče, průměru a počtu děr ráfku, ale vždy při tomto způsobu objednání je lepší kontaktovat náš proškolení tým, který se správným výběrem pomůže.

 

Rádce při výběru alu kol:

Při výběru alu kol doporučujeme zákazníkům použít náš konfigurátor alu kol,

který po zadání údajů o Vašem voze zobrazí homologované alu kola přesně pro Váš vůz, a to od renomovaných značek ENZO, DEZENT, DOTZ a AEZ, vyráběné a distribuované společností ALCAR, která je  držitelem těch nejpřísnějších certifikátů a osvědčení kvality EU. Samozřejmostí je i vystavení typového listu a rozsahu použití pro zapsání do velkého technického průkazu, a to vždy na vyžádání zákazníka. K veškerému sortimentu alu kol standardně dodáváme šrouby s povrchovou úpravou chrom a distanční kroužky, pokud jsou potřeba a to ZDARMA bez příplatku (výjimku tvoří pouze některá přesně vrtaná kola tzv. PCZ, u kterých se používají originální šrouby výrobce vozu a některá alu kola pro vozy Fiat s plovoucími šouby pro změnu rozteče za příplatek).

Pokud konfigurátor alu kol nenabízí Vámi udané parametry vozu, zkuste prosím použít možnost výběru alu kol dle šířky, rozteče, průměru a počtu děr ráfku, ale vždy při tomto způsobu objednání je lepší kontaktovat náš proškolení tým, který se správným výběrem pomůže.

 

Kompletní kola:

Všem našim zákazníkům nabízíme při nákupu plechových disků a alu kol včetně pneumatik přezutí ve speciální akci, a to montáž na disk, nafoukání a vyvážení úplně zdarma, pouze účtujeme 50Kč za 1Ks kompletního kola za ventilek a závaží (u alu kol požíváme chromové ventilky a nalepovací závaží ).

Technické informace a značení pneumatik:

Definice slova pneumatika:

Pneumatiku lze definovat jako těleso naplněné plynem ( vzduchem ), složené jako výrobek z pryžových směsí, textilu a ocelových nebo syntetických výztuží, které zaručuje spojení vozidla s povrchem komunikace.

Něco málo o nejdůležitějších požadavcích a vlastnostech pneu:

Pneumatiky mají za úkol především nést zatížení vozu, tlumit nerovnosti, přenášet kroutící moment, schopnost reakce na řízení a v neposlední řadě se musí postarat o stabilitu jízdy. Dalšími důležitými požadavky na současné pneumatiky jsou především nízký valivý odpor, nízká hladina hluku, výkonnost a pohodlí i při vysokých rychlostech.

Několik informací o základních rozměrech pneumatik:

OR = je vnější poloměr nezatížené pneu, která je namontovaná na správném ráfku a nahuštěná na tlak doporučený výrobcem.

SW = je rozměr pneumatiky značící jmenovitou šíři správně nahuštěné pneumatiky na měřícím ráfku a to bez dekorací a nápisů.

SH = tento rozměr udává výšku profilu pneu, což je vzdálenost dosedací plochy patky pneumatiky k vnějšímu obrysu správně nahuštěné pneu v ose.

SLR = ukazatel SLR je staticky zatížený poloměr pneumatiky, který vyjadřuje vztyčenou výšku od povrchu komunikace ke středu kola při jmenovitém zatížení čí nahuštění.

LSW = značí šířku profilu zatížené pneu (šířka zatíženého průřezu pneumatiky)

Profilové číslo = je procentuální vyjádření výšky profilu pneu ze šířky pneumatiky

popis rozmeru pneumatiky

Popis hlavních součástí a komponent každé pneumatiky:

Běhoun Pneumatiky – má za úkol chránit kostru i nárazník pneu před mechanickým poškozením, spojuje automobil z vozovkou, je vyrobený ze speciální směsi, která zajišťuje vysokou odolnost pneumatiky proti obrušování.

Nárazníkový pás pneumatiky – má za úkol zpevňovat pneumatiku, chrání kostru před poškozením průrazem a stabilizuje běhoun, je složený z vrstvy kordů obalených kaučukovou směsí, které jsou kladeny v navzájem malém úhlu.

Bočnice pneumatiky – je bokem pláště pneumatiky, který má za úkol chránit kostru proti mechanickému poškození a nepříznivými povětrnostními vlivy.

Kordová vložka pneumatiky ( KOSTRA ) - jejím úkolem je zajištění nosnosti pneumatiky, přenos hmotnosti, brzdné a řídící síly z kola automobilu na běhoun pneu. Je složena jako soustava rovnoběžných kordových nití z různého materiálu, který je obalen kaučukovou směsí.

Vnitřní guma pneumatiky – vrstva její směsi slouží především k ochraně kostry pneu a dále u bezdušových plášťů pneumatik má za úkol zabránit pronikání vzduchu do kostry.

Patní lano pneumatiky – je složené ze svazku ocelových lan, které zajišťují správné usazení pneumatiky na ráfek vozu a tím i přenos sil na pneumatiku z ráfku.

Jádro patky pneumatiky – úkolem jádra patky je přenos a rozložení sil z tuhé patní oblasti do pružné bočnice pneu. Jádro patky pneu jsou pryžové výplně v oblasti přechodu patního lana do bočnice pneumatiky.

Ochranný pásek patky – pásek velmi tvrdé gumy, který chrání povrch patky před mechanickým poškozením.

řez pneumatiky 

Několik terminologických údajů:

DEFLEXE PNEUMATIKY = je změna poloměru pneumatiky při normálním zatížení, měří se od středu náboje ráfku k povrchu komunikace. Deflexe pneumatiky je rozdílem poloměrů a to mezi nezatíženým poloměrem a staticky zatíženým. Prakticky tato vzdálenost odpovídá snížení nápravy vozu při plném zatížení. Pneumatiky jsou vždy navrženy tak, aby plnili správnou funkci při určitém procentu průhybu, pokud je deflexe vysoká či nízká vždy se zkracuje životnost pneu.

valivy obvod pneumatiky 

VALIVÝ OBVOD PNEUMATIKY = je vzdáleností ujetou vozem při jednom otočení pneu měřená v milimetrech, je důležitým ukazatelem pro stanovení správného skluzu u vozidel s pohonem 4x4, kde se používají menší pneu na přední nápravě, dále je tento údaj používán u zajištění rozměrové stability pro zdvojené pneumatiky.

VZTAH ZATÍŽENÍ A TLAKU – každá pneumatika je konstruována pro určité zatížení a to při určitém tlaku, vždy platí pro daný rozměr pneu, že tlak nahuštění určuje jak velké může být zatížení pneumatiky. Přetížení pneumatiky nad dovolenou hranici má za následek nadměrnou deflexi a naopak nadměrné nahuštění nad hranici povolenou způsobí nedostatečnou deflexi.

Značení pneumatik a jeho zákonitosti:

ZNAČENÍ ROZMĚRU Pneumatiky:

Značení rozměru pneumatiky udává v základu rozměr pláště, typ konstrukce a rychlost do jaké je pneu konstruována. Značení rozměru pneu lze připodobnit ke značení jednotlivých součástek automobilu tak, aby se mohl řidič vždy ujistit, že rozměr odpovídá technickému průkazu, katalogu, či povolené alternativě. U pneu jsou různé formy značení z důvodu rozlišení různých typů pneumatik.

znaceni rozmeru 

Základní rozměr:

např. 195/65 R15

rozmer 

1)  195 = šířka profilu pneumatiky, která je lineární vzdáleností mezi vnějšími stranami bočnic správně nahuštěné pneumatiky bez vyvýšení způsobeným značením či dekorací.

2)  65 = značí výšku profilu pneumatiky, což je vlastně polovina rozdílu mezi průměrem pneu a průměrem ráfku. Postupným vývojem pneumatik se změnil tvar z historického téměř kruhového tvaru na plošší a širší tvar. Zároveň s tímto se samozřejmě změnil i poměr výšky a šířky pneu.

3)  R = ve značení rozměru znamená radiální konstrukci pneumatiky

4)  15 = průměr ráfku udávaný v palcích

Značení pneumatik osobních automobilů:

Podle evropského předpisu ECE-R30 se u pneumatik pro osobní vozy používá servisní značení po základním rozměru složené z indexu nosnosti a symbolu rychlosti.

POZICE 5

Udává maximální dovolenou nosnost pneumatiky a to vždy příslušným indexem

INDEX NOSNOSTI

index nosnosti vahovy index pneumatiky 

Index nosnosti vyjadřuje maximální zatížení pneu, které můžou pneumatiky snést při maximální rychlosti uvedeného symbolu, toto ovšem neplatí pro indexy rychlosti V, W, Y, Z.

Značení pneumatik komerčních vozidel (dodávkové a užitkové vozy):

Podle evropského předpisu ECE-R54 používají pneumatiky určené pro užitková vozidla servisní značení, které je umístěno poblíž značení rozměru pneu. Značení těchto pneumatik se skládá z kódu, který udává provozní omezení zatížení a rychlosti (index nosnosti pro jednomontáž a dvojmontáž a symbol rychlosti – např. 102/100R). Dále je možno použít pro odpovídající zatížení pneu dodatečné značení pro alternativní vyšší rychlost, které je umístěno v kroužku.

znaceni dodavkovych pneumatik

POZICE 6

Je symbolem rychlosti značící maximální jmenovitou rychlost dané pneumatiky.

SYMBOL RYCHLOSTI

rychlostni index 

Tento symbol označuje jakou maximální rychlost vydrží daná pneumatika při zatížení uvedeném v symbolu nosnosti (indexu nosnosti pneu), na vozidle lze použít pouze pneumatiky, které splňují požadavky minimální rychlosti v dokumentaci vozidla. Není platné pro rychlostní indexy V, W, Y, Z.

Oba indexy, jak nosnosti tak rychlosti, jsou uvedeny na bočnicích pneumatiky, první číslo značí nosnost u jednomontáže druhé je pro dvojmontáž. U pneumatik M+S (bláto+sníh) lze použít i pneumatiky s nižší rychlostní kategorií než uvádí dokumentace vozu, avšak v některých evropských zemích je nutností (povinností) umístění nálepky na straně výhledu řidiče, která uvádí maximální rychlost pneu, která se v tomto případě nesmí překročit.

POZICE 7

TUBELESS – bezdušové pneumatiky: jsou pneu, které mají býti použity bez duše

POZICE 8

ECE pneumatika vyhovuje ECE předpisu R30/R54 – typové schvalovací značení

POZICE 9

Značí umístění indikátorů opotřebení běhounu pneumatiky ( výška 1,6mm), nachází se v hlavních drážkách běhounu.

POZICE 10

M+S značí pneumatiky pro bláto a sníh (zima/4x4), mohou se používat i na vozidlech rychlejších než značí rychlostní index.

POZICE 11

Označení pneumatik pro použití v těžkých sněhových podmínek a to v souladu se zkušebními postupy ETRTO a je pro takový provoz certifikovaná a způsobilá.

POZICE 12

Tato pozice označuje týden a rok výroby pneumatiky, první dvě čísla týden výroby a třetí a čtvrtá číslice značí rok výroby.

POZICE 13

Označení DOT (department of transportation) shoda s předpisy pro pneumatiky v U.S.A.

POZICE 14

Značí výrobní číslo pneumatiky.

POZICE 15

Tato pozice označuje zemi výroby a původu pneumatiky.

POZICE 16

Na pozici 16 nalezneme obchodní název pneumatiky např. Ultragrip 7, Excellence.

POZICE 17

Obsahuje podrobné údaje o konstrukci pneumatiky, které jsou požadovány v USA.

POZICE 18

Stanovuje maximální kapacitu zatížení a tlak nahuštění v souladu s předpisy Austrálie, Kanady a USA.

POZICE 19

Popisuje typ konstrukce pneumatiky (R= radial).

Pozice 20

Jednotné značení kvality požadované spotřebitelským předpisem v USA (Uniform Tyre Quality Grading -U.T.Q.G).

Definování rozměrů pneumatik lehkých nákladních vozidel

rozmery nakladnich C pneu

U některých pneumatik se používá dvojité či trojité značení

Výrobci pneumatik u některých pneu uvádějí více než jedno značení, pneumatiky lze nasadit na ráfek podle každého značení rozměru, avšak nesmí se kombinovat různé pneumatiky na nápravě.

Pokud má pneu trojí značení je první rozměr použitelný.

dvojite trojite znaceni pneu

Značení zimních pneumatik:

Na pneumatikách, které jsou navržené pro zimní provoz je obvykle označení (ikona) těžkých sněhových podmínek, které značí, že pneumatika prošla testováním v souladu se zkušebními postupy ETRTO a byla pro takový provoz certifikována jako způsobilá.

znaceni zimni pneumatiky

Ochrana hrany ráfku

Pro většinu uživatelů vysoce výkonných pneumatik, používaných na současných vozidlech, je investice do nákupu hliníkových ráfků nutností, a proto je i nutnost ochrany ráfku u nízkoprofilových pneu téměř samozřejmostí. U těchto pneumatik je i nutností dodržení stanovených postupů při montáži.

ochrana rafku pneumatiky

Rozdělení pneumatik podle typu dezénu:

Směrové pneumatiky:

U směrových pneumatik je nutné dodržení směru otáčení podle znázorněné šipky na bočnici pneu.

smerove pneumatiky

Asymetrické pneumatiky:

Při použití asymetrických pneu je vždy na bočnici vyznačeno vnitřní a vnější strana ( inside/outside ) pro správné nasazení na disk.

asymetricke pneumatiky 

Asymetrické směrové pneumatiky:

Tyto pneumatiky jsou jak směrové, tak navíc ještě asymetrické, musí být nasazeny na vůz tak, aby směr otáčení byl jak značí šipka na bočnici, a zároveň se musí při montáži dodržet vnitřní a vnější strana (strana směřující dovnitř/strana směřující ven).

asymetricke smerove pneu

Nedoporučuje se kombinovat jednotlivé typy dezénu a konstrukce pneumatik.

ÚDRŽBA PNEUMATIK

S ohledem na životnost pneu a bezpečnou a ekonomickou jízdu doporučujeme provádět pravidelnou kontrolu a údržbu Vašich pneumatik

Huštění pneumatik:

Doporučuje se alespoň dvakrát v měsíci zkontrolovat tlak v pneumatikách, a to vždy před jízdou, když ještě není pneumatika zahřátá. Při nesprávném nahuštění pneu dochází k abnormálnímu, nadměrnému opotřebení, které dále způsobí přehřátí pneumatik, nadměrnou spotřebu paliva vozu a ve výjimečných případech i náhlou ztrátu vzduchu.

Kontrola opotřebení běhounu pneumatiky:

Kontrolou opotřebení pneumatik na místě indikátoru zjistíme, jestli již je nutné pneu vyměnit či jestli je rovnoměrně sjetá v kontrolních bodech. Zimní pneu mají limit opotřebení 4mm, letní 1,6mm, avšak z hlediska bezpečnosti doporučujeme vyměnit pneu ještě před dosažením tohoto limitu.

Vyvažování pneumatik:

Vždy po nasazení pneumatik dochází k jejich vyvážení, čímž předejdeme vibracím a nerovnoměrnému opotřebení pneumatik i celého podvozku vozu, nutností je vyvážení pneumatik vždy před každou sezónou na jaře a na podzim.

rizika opotrebeni pneumatik

Seřízení geometrie vozidla:

Důsledkem nesprávného seřízení geometrie vozu zpravidla bývá nerovnoměrné opotřebení pneumatik a podstatné snížení kvality jízdních vlastností. Vždy, když zpozorujete nerovnoměrné opotřebení pneu, doporučujeme navštívit odborný servis, kde provedou geometrii kontrolu podvozku Vašeho vozu.

Rotace pneumatik:

Pokud příručka o vozidle neuvádí jinak, obecně se doporučuje provádět rotaci pneumatik po ujetí každých 8 -10 tisíc kilometrů.

rotace pneumatik

NĚKOLIK DOPORUČENÍ PRO UŽIVATELE PNEU:

Výměna pneumatik:

Při přezutí vozu musí pneumatika nasazovaná na vozidlo odpovídat doporučené pneumatice z technické dokumentace vozu a nebo musí být schválenou alternativou.

Opotřebení pneumatik:

U letních pneumatik by nemělo opotřebení klesnout pod zákonnou mez 1,6mm napříč šířkou běhounu, u zimních pneu platí minimum 4mm.

Umístění nových či nejméně opotřebovaných pneu na zadní nápravu :

Nejdříve dochází na kluzkých vozovkách ke ztrátě přilnavosti na zadní nápravě, což mnohdy vede ke ztrátě směru řízení, někdy dokonce k otočení vozu kolem osy. Pokud měníme jednotlivou novou pneu, měla by být vždy spárovaná na zadní nápravě s pneumatikou, která má z ostatních pneu největší hloubku běhounu. Tím dojde ke zlepšení ovládání i stability vozu.

Nikdy nemíchejte pneumatiky:

Pokud chcete dosáhnout nejlepších celkových výsledků naše doporučení zní: použít všechny pneu na voze stejného rozměru, typu a rychlostní i váhové kategorie.

Výměna ventilu pneumatiky:

Při každém nasazení nových pneu na ráfek nebo opravě stávající pneu dbejte na to, aby Vám v pneuservise dali nový ventil, čímž se zajistí perfektní těsnost, která vede k prodloužení životnosti a má tudíž dopad na bezpečnost jízdy. Nutností a důležitým těsnícím prvkem je i čepička ventilu, která také zabraňuje vniknutí nečistot.

Životnost pneumatik osobních a lehkých nákladních vozidel:

Otázka životnosti pneumatik je častým tématem medií v Evropě i USA, avšak neexistují vědecké nebo technické údaje, které by stanovily specifickou maximální či minimální životnost pneumatik osobních a nákladních automobilů, důležité jsou pravidelné prohlídky a výměna pneu dle dále uvedených zásad.

Důvody výměny pneumatik:

  1. opotřebení běhounu pod zákonem stanovenou mez 1,6mm (u zimních pod 4mm)

  2. poškození pneumatiky z provozu, např. špatnými vozovkami

  3. poškození způsobené nesprávným tlakem v pneu – podhuštění či přehuštěním, případně přetížením

  4. vlastní volbou a osobní preferencí uživatele

Materiály pro výrobu pneumatik, včetně pryže, mají pro zajištění správné funkce základní vlastnosti, avšak tyto vlastnosti jsou závislé na čase, provozu a podmínkách skladování, fyzikální vlastnosti pryže se mění časem. Každá pneumatika je ovlivněna mnoha faktory jako jsou teplota, skladovací podmínky a podmínky používání (huštění, rychlost provozu, zatížení, nárazy na nerovnosti vozovky apod.) po celou životnost pneu. Jelikož jsou veškeré podmínky provozu i skladovaní velmi odlišné, nelze přesně stanovit životnost jakékoli jednotlivé pneu co se stáří týká.

Úloha a odpovědnost řidiče:

Většina výrobců pneumatik již po dlouhá léta zdůrazňuje důležitou roli zákazníka při pravidelné péči a údržbě pneumatik. Obecné doporučení je kontrolovat tlak vzduchu a opotřebení běhounu pneumatiky, a to dvakrát do měsíce včetně rezervní pneu, jako doplnění je nutné provádět správnou rotaci pneu, vyvažování při každém obutí a v případě nutnosti i provedení geometrie. Tuto prohlídku doporučujeme provádět i v případě, že má vozidlo zařízení na sledování tlaku vzduch v pneumatikách. Další nezbytnou nutností je i vizuální kontrola pneu, jestli nejsou nějak poškozené, nerovnoměrné opotřebení, únik tlaku, hluk, vibrace. Veškeré tyto změny vyžadují odbornou prohlídku a nebo i okamžitou výměnu pneumatiky.

Skladování pneumatik:

Zásady skladování patří do správně dodržované údržby pneu. Pneumatiky by měli být skladovány v suchém a chladném prostředí, bez vystavení vlhkosti, přímého slunce, zdrojů ozónu, kontaktu s ropnými látkami.

DOJEZDOVÉ RunOnFlat PNEUMATIKY

Technologie RunOnFlat:

Díky vývoji této technologie je možné i v případě defektu pneumatiky, nebo náhlé ztrátě tlaku vzduchu v pneumatice, pokračovat v jízdě, i když je pneu zcela prázdná a to do rychlosti 80km/h a vzdálenosti 80km.

Jízda na těchto pneumatikách výrazně snižuje riziko řízení vozidla a to především v zatáčkách.

Podstata technologie RUNONFLAT

Tato podstata spočívá ve speciálně vyztužených bočnicích, kde vysoce odolné pryžové vložky jsou schopny unést váhu vozu i v případě, že vzduch unikne z pneu úplně.

dojezdove pneumatiky

Únik vzduchu z pneumatiky:

Pokud dojde k proražení či průpichu běžné pneumatiky dojde k zborcení bočnice a další pokračování v jízdě je nemožné, dojezdové pneumatiky se systémem RunOnFlat jsou vybaveny speciálními vložkami, které při uniku vzduchu podpírají bočnice, které se prohnou tak, aby se síly a napětí rovnoměrně rozložily způsobené vahou vozidla.

unik vzduchu z pneumatiky

Zásady používání RunOnFlat pneumatik:

Tyto pneumatiky lze používat při velmi nízkém či nulovém zatížení a to do rychlosti 80km/h a na vzdálenost nutnou k dojetí do servisu (80km). Nezbytnou součástí systému RunOnFlat musí být i monitorovací systém tlaku v pneumatikách, který varuje řidiče, že u pneumatiky došlo ke ztrátě tlaku.

Pneumatiky s tímto označením smí být montovány pouze na vozidla, která mají patřičná schválení od výrobce vozu.

Údržba těchto pneumatik probíhá podle stejných zásad jako u normálních pneu.

Opotřebení RunOn Flat pneumatik odpovídá též zákonné hranici 1,6mm.

Pneumatika RunOnFlat musí být vždy nahrazena pneumatikou stejného typu, rozměru a rychlostní kategorie dle dokumentace k vozidlu.

Kombinovat RunOnFlat s běžnými se zásadně nedoporučuje.

Rozměry a název dezénu pneumatiky - značení pneumatik

Technické informace a rozměry pneumatiky jsou uvedeny na boční straně pneumatiky. Je vždy nutné dodržet správný rozměr pneumatiky uvedený ve velkém technickém průkazu.

Jaký rozměr pneumatiky použít?

Při výměně pneumatik je nutné dodržet správný rozměr uvedený ve velkém technickém průkazu. Pokud si nejste s rozměrem jisti, kontaktujte nás na tel. 378609201.

Např. Michelin Energy Saver 195/65 R15 91H

Michelin - výrobce

Energy Saver - název dezénu

195 - šířka pneumatiky v milimetrech, tj. délka příčného řezu pneumatiky v mm v místě její maximální vnější šířky

65 - profil/výška pneumatiky, je to procentuální vyjádření hodnoty, tedy 195mm * 65%

R15 - průměr pneumatiky 15 palců a radiální konstrukce pneu, je to průměr pneumatiky na úrovni patky pláště vyjádřený v palcích (1 palec - 2,5cm)

91 - index nosnosti pneumatik, nutno dodržet dle technického průkazu

index zatížení
 kg index zatížení
 kg index
zatížení kg
index
zatížení kg
index
zatížení kg
 60  250 70 335 80 450 90 600 100 800
 61 257 71 345 81 462 91 615 101 825
 62 265 72 355 82 475 92 630 102 850
 63 272 73 365 83 487 93 650 103 875
 64 280 74 375 84 500 94 670 104 900
 65 290 75 387 85 515 95 690 105 925
 66 300 76 400 86 530 96 710 106 950
 67 307 77 412 84 545 97 730 107 975
 68 315 78 426 88 560 98 750 108 1000
 69 325 79 437 89 580 99 775 109

 1030

H - index rychlosti pneumatiky, udává maximální konstrukční rychlost pneumatiky, nutno dodržet dle technického průkazu

index  rychlosti 
 km/h
 index  rychlosti
 km/h
D  65 Q 160
E 70 R 170
F 80 S 180
G
 90 T 190
J 100 H 210
K 110 V 240
L 120 W 270
M 130 Y 300
N 140 VR >210
P 150 ZR >240

Kdy vyměnit pneumatiky?

  • pokud je jejich opotřebení nad hranici stanovenou zákonem
  • jestliže jsou na pneumatikách nerovnoměrně opotřebené plochy, to značí nefunkčnost tlumičů
  • pokud jsou pneumatiky znatelně zestárlé
  • když jsou pneumatiky poškozené
  • opotřebovaná pneumatika neplní svoji funkci jediného spojení mezi Vaším vozidlem a vozovkou , neodvádí vodu na mokru, nedrží na sněhu a ledu, brzdná dráha se prodlužuje a výrazně vzrůstá riziko poškození pneumatiky

Hloubka dezénu

Každá pneumatika je vybavena tzv. indikátorem opotřebení, podle kterého ihned vidíte nutnost výměny Vašich pneumatik.

Zákonem povolené opotřebení je min. hloubka dezénu 1,6mm. Za touto hranicí klesne funkčnost pneumatiky až k hranici 5%, oproti pneumatice s hloubkou dezénu 4mm.

Doporučujeme letní pneumatiky měnit při minimální hloubce dezénu 2-3mm. Poté již rapidně vzrůstá riziko aquaplaningu.

Zimní pneumatiky přestávájí fungovat při 4mm, přesto je doporučená hloubka pro zimní provoz minimálně 6mm.

Nerovnoměrné opotřebení pneumatiky

většinou na předních pneumatikách způsobené špatným stavem závěsů kol nebo nesprávným vyvážením kol

Asymetrické optřebení

nesprávné nastavení geometrie kol způsobí nepravidelné opotřebení dézénu pneumatiky. Správné nastavení geometrie kol je nutné pro plnou funkčnost pneumatiky.

Vyšší opotřebení uprostřed pneumatiky

je způsobené přehuštěním pneumatiky. To výrazně zvyšuje opotřebení ve středu pneumatiky a velmi snižuje funkčnost pneumatiky. Správné huštění doporučené výrobcem je velmi důležité pro správnou funkčnost pneumatiky.

Vyšší opotřebení na krajích pneumatiky

je způsobeno podhuštěním pneumatiky. Opět se snižuje životnost a funkčnost pneumatiky. Spolu s tím výrazně roste spotřeba vozidla spojená s vyšším valivým odporem a zvýšeným opotřebováváním pneumatiky.

Nastavení geometrie kol

je velmi důležité nejen pro zvýšení životnosti pneumatik, ale celkově pro správnou funkčnost vozidla při jízdě a pro zvýšení jízdní bezpečnosti.

Váš nákup
Nákupní košík
je prázdný
Váš nákup
RYCHLÝ DOTAZ:
Vaše otázka
Kontrolní kód
(opište kontrolní kód)